กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน ธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565

   วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายพัตทอง  กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน ธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565 ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรมให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์เเห่งการร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย