อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคลังจังหวัดปราจีนบุรี ผู้เเทน สสว. เเละผู้จัดการธนาคาร SME Bank สาขาปราจีนบุรี ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบเเนวคิด BCG จังหวัดปราจีนบุรี

    วันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี โดยนายพัตทอง  กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคลังจังหวัดปราจีนบุรี ผู้เเทน สสว. เเละผู้จัดการธนาคาร SME Bank สาขาปราจีนบุรี ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบเเนวคิด BCG จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันเเก่ผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เเละเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบเเนวคิด BCG จังหวัดปราจีนบุรี