นายประเสริฐ สีน้ำเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม 5ส บริเวณพื้นที่สำนักงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน